אײן טאָג אין װאַרשע, אַ פּאָר שעהן אין לאָדזש

מיר װאָלטן זײַן ניט אַזױ רױ
דאָך דער מצבֿ לאָזט ניט צו אַזױ

בערטאָלט ברעכט, די דרײַער-אָפּערע

זײַט מיר מוחל. עס איז נאָר אַן אָנהײב, איך האָב געהאַט אַזױ װײניק צײַט. אָבער קומענדיקע חדשים איך װעל פֿאַרן קײן פּױלן נאָכאַמאָל מיט מער צײַט פֿאַר בילדער. עס װעט זײַן אַ מחיה. און עס איז שױן געװען אַ מחיה מיט אַלע די פֿײַנע מענשן אין װאַרשע

װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015

װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015

װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
לאָדזש, 2015
לאָדזש, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015

Ein Kommentar

  1. טייערער ארנט, א גרויסן דאנק פאר דיינע בילדער. ווידער אמאל איז עס זייער טשיקאווע, וואס זען די אויגן פון אן אנדער מענטש! א דאנק!
    שיינע גרוזן פון דיסלדארף, טאמאס

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert